ชวนเพื่อน ๆ ชาวซีพีร่วมส่งบทคัดย่อผลงาน ในเวทีประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022 (CP Symposium 2022)

💚 ชวนเพื่อน ๆ ชาวซีพีมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ที่จะช่วยพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไปด้วยกัน ในเวทีประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022 (CP Symposium 2022)

💚 เปิดรับบทคัดย่อผลงาน 4 ด้าน ได้แก่

  • ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ด้านวิศวกรรม
  • ด้านไอทีและเทคโนโลยีดิจิตอล
  • ด้านความยั่งยืน

📌ส่งบทคัดย่อผลงานได้แล้ว ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2022

📌ผ่านเว็บไซต์ https://symposium.cpgroupsustainability.com/

#นวัตกรรมบัวบาน #CPSymposium2022