ข้าวตราฉัตร จัดงานวันข้าวเเละชาวนาเเห่งชาติ ประจำปี 65 ร่วมกับทางกรมการข้าว 🌾🌾

ในหัวข้อ “ข้าวตราฉัตรพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนเกษตรไทย“ (นำเสนอข้าวฉัตรไลท์ (กข43), ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร และข้าวกล้องหอมมะลิใหม่100%)

พร้อมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีคณะผู้บริหาร คุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการผลิตเเละวิศวกรรม, คุณสุวิทย์ เเซ่ย่อง ผู้จัดการทั่วไป และคุณศุภลักษณ์ ทิพทามูล ผู้จัดการทั่วไป ด้านส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว เป็นผู้แทนบริษัทฯ

ณ ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่
อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
(อนุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย)

 

 

Cr. CptgcropGreatStory