น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 โรงเรียนวัดท่าเตียน จ.สุพรรณบุรี

คุณศราวุธ เศษวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด และ คุณจิรพันธ์ เยี่ยมรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) ตัวแทน ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบทุนการศึกษานักเรียนผู้ได้รับทุนจากโรงเรียนวัดท่าเตียน จ.สุพรรณบุรี จำนวน 5 ทุน จากการระดมทุนของผู้บริหารและพนักงานส่งต่อการช่วยเหลือแบ่งปันสังคม
ในโอกาสทุนการศึกษา 100 ทุน 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม
โดยการมอบทุนครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง” มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามปณิธาน 3 ประโยชน์ นั้นคือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับท้ายสุด