น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

คุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท นักเรียนผู้ได้รับทุนจาก รร.วัดสำมะกัน , รร.วัดทอง, รร.วัดละมุด และ รร.วัดวังแดงเหนือ จำนวน 20 ทุน จากการระดมทุนของผู้บริหารและพนักงานส่งต่อการช่วยเหลือแบ่งปันสังคม
ในโอกาสทุนการศึกษา 100 ทุน 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม โดยมีผู้บริหารร่วมมอบทุนดังนี้
1.คุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการผลิตข้าว
2.คุณสุริยา สุริยกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการผลิตปุ๋ย
3.คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรการ
4.คุณเด่นชัย ขุนพรหม ผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจท่าเรือ อยุธยา และ ไอซีดี
โดยการมอบทุนครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง” มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามปณิธาน 3 ประโยชน์ นั้นคือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับท้ายสุด