น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 17 🙏🏻 ระดมเงิน มอบทุนการศึกษา…ให้โอกาสน้องได้เรียน

ขอเชิญผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคทุนการศึกษา โครงการ “น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่17” ประจำปีการศึกษา 2566 มอบให้นักเรียนในพื้นที่รอบสถานประกอบการ อาทิ โรงงาน, โรงสี, ฟาร์ม, ลานจอดรถ, ฟาร์มโปรฯและพื้นที่ขาย ของธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกไปจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุนการศึกษาทุนละ 2,000บาท (ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า) ออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566
✅ได้ที่ ธ.กรุงเทพ-บัญชีออมทรัพย์
✅เลขที่ 029-803-1261
✅ชื่อ นส.ณปภัช อินทรแสง และ นส.เจริญสิน สุขสมนาค และ นส.ภัทราภรณ์ วงศ์เจริญวิวัฒน์

รบกวนกรอกข้อมูลเพื่อรับใบเสร็จ
LINK >> https://forms.gle/o5Wj6y8esqZzqJhY9

#ทุนการศึกษาประจำปี #CSRSPIRIT #เพิ่มโอกาสทางการศึกษา