CPTG ตรุษจีน ประจำปี 2566

ตรุษจีน ประจำปี 2566 🧧🎉
📍โรงงานข้าวตราฉัตร
📍ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี
📍โรงงานข้าววังแดง
📍โรงสีข้าวสุพรรณบุรี
📍โรงสีข้าวกำแพงเพชร
📍โรงสีข้าวบุรีรัมย์
คุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นำคณะผู้บริหารและพนักงานสายการผลิตข้าว บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด ร่วมพิธีไหว้ตรุษจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านธุรกิจ ชีวิตการทำงาน สุขภาพ และครอบครัว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก