ขาเทียมพระราชทาน โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยท่านองคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2566
คุณชัยวัฒน์ สุภาวิมล ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตร เพื่อสนับสนุนด้านอาหารให้นายแพทย์และช่างกายอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาการทำขาเทียม โดยมี CSR SPIRIT จิตอาสาจากโรงสีข้าวสุพรรณบุรี และทีมส่งเสริมฟาร์มโปร B2C ออกบูทข้าวไข่เจียวให้บริการผู้เข้าร่วมพิธีเปิด จำนวนกว่า 300คน
ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง16 ปี ส่งเสริมให้ผู้พิการขาขาดได้มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป