เทศกาลสารทจีน ปี2566 ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์2 (ฟอร์จูนทาวน์) และสถานประกอบการต่างๆ ภายใต้ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันประกอบพิธีไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

#สารทจีน
#CptgcropGreatStory
#เรื่องเล่าข่าวดีดี