14 ตุลาคมนี้ ขอเชิญชวนชาวซีพี เรียนออนไลน์ ในหัวข้อ“ABC: AI, Big Data and COVID”

CP University ขอเชิญเข้าร่วมเรียนออนไลน์ในหัวข้อ “ABC: AI, Big Data and COVID”

โดย รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสุริยา ก้อนคำ Smart Robots Vertical Lead True Digital Group
คุณเจริญศักดิ์ รัตนวราห Head of Research and Development True Robotics

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00–16:00 น.ในรูปแบบ Online ผ่านทาง True VROOM

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/T7d2VPd5rqrQdjth8