ขอเชิญเข้าร่วมเรียนออนไลน์ ในหัวข้อ“Research & Development Foundation”

CP University ขอเชิญเข้าร่วมเรียนออนไลน์ในหัวข้อ “Research & Development Foundation”
โดย ดร. ยู จุน เจียง Chief Technology Officer C.P. Group

ใน วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00–16:00 น. รูปแบบ Online ผ่านทาง True VROOM (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/W712k39xmHTPYZFi8