ค่านิยม 6 ประการ : ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย การหาสถานพยาบาลไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปกับโครงการ Bellisio Foods, Health Center

ค่านิยม 6 ประการ : ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย การหาสถานพยาบาลไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปกับโครงการ Bellisio Foods, Health Center

เมืองแจ็คสัน รัฐโอไฮโอ มีประชากรประมาณ 6.290 คน  ซึ่ง Bellisio Foods มีพนักงานเกือบ 20% ของประชากรในเมืองนี้ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพียง38,000 เหรียญต่อปี จึงเกิดปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น

ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ (Bellisio Foods ,Health Center) จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างสุขศึกษาและสุขศึกษาของพนักงาน จัดการดูแลสุขภาพที่ราคาไม่แพงสำหรับครอบครัวพนักงานที่มีรายได้น้อยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน เป็นรูปแบบแพทย์ / ร้านขายยาในอาคารเดียวกันใน Bellisio Campus ช่วยให้องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานของ Bellisio เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น หรือวิธีจัดการปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

ประโยชน์ที่สังคมหรือชุมชนได้รับ : การมีส่วนร่วมของประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้น 4% เป็น 52% ซึ่งเป็น MOM (การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า) ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด (โดยปกติจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2%) โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 51 รายที่ได้รับการดูแล / Bellisio Foods ชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันและสะสมเงินออมได้ $ 600,000