ซีพี เวียดนาม จัด “CPV TOWN HALL 2024” ชูค่านิยม 6 ประการ หัวใจแห่งความสำเร็จ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศมั่นคงยั่งยืน

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ พร้อมด้วย คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัด ซีพี  เวียดนาม ร่วมเปิดการประชุม “CPV TOWN HALL 2024” พร้อมทั้งให้โอวาท วิสัยทัศน์และนโยบายแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง โดยมี พนักงาน ซีพี เวียดนามทั่วประเทศกว่า 5,000 คน ผนึกกำลังสู่เป้าหมาย “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ณ สำนักงานใหญ่ เมืองเบียนฮหว่า จ.ด่องนาย และถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กว่า 50 สาขาทั่วประเทศ

คุณสุขสันต์ เน้นย้ำ เรื่อง “คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความกตัญญู” โดยกล่าวยกย่องคนรุ่นก่อน ว่าคือผู้ที่ร่วมกันสร้างบริษัทจากอิฐก้อนแรก พัฒนา ต่อยอด นำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น คนรุ่นใหม่ ต้องช่วยกันสืบทอดและส่งเสริมความสำเร็จเหล่านั้น ความกตัญญูรู้จักการตอบแทนคุณ จะช่วยทำให้คนเข้มแข็งและองค์กรเป็นเอกภาพได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

“หัวใจแห่งความสำเร็จของ ซีพี เวียดนาม และเติบโตอย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะทุกคนยึดมั่นในค่านิยม 6 ประการ (CPF WAY) ที่หล่อหลอม พัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะด้านต่างๆ เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง เป็นนักรบผึ้ง ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง ผนึกกำลังภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในการทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือซีพี” คุณมนตรี กล่าว

ที่มา PR CPF