คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยวนศาสตร์ ชมกระบวนการผลิต ‘อาหารสัตว์รักษ์โลก’ โรงงานเบ่าแซ้ว CP เวียดนาม

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยวนศาสตร์ วิทยาเขตด่งนาย กว่า 50 คน เยี่ยมชม โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกเบ่าแซ้ว ของ CP เวียดนาม เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย มาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์รักษ์โลก ยึดหลักการโภชนาการแม่นยำ สารอาหารตรงกับช่วงวัยของสัตว์ ทั้งปริมาณ คุณภาพ โดยวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า สะท้อนความมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี คุณวินัย แดงวังหมาก ผู้อำนวยการ โรงงานฯ และทีมงาน CP เวียดนาม ให้การต้อนรับ

ด้าน ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เห็นศักยภาพของ CP เวียดนาม รับฟังมุมมองการบริหารธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ชมกระบวนการผลิต เรียนรู้การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด นับเป็นประสบการณ์ที่ดี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพให้กับตนเองและเพื่อน ๆ ได้ในอนาคต

ที่มา PR CPF