โรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์” สะท้อนภาพความร่วมมืออันแข็งแรงของภาคเอกชนในยุคโควิด-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทย ท่ามกลางความยากลำบากในการต่อสู้ของประชาชนในภาวะโรคระบาด เรายังได้เห็นแง่มุมอันงดงามในสังคม นั่นคือภาพความช่วยเหลือจากหลากหลายองค์กรธุรกิจที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ หนึ่งในนั้นคือ โรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์”

ด้วยเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันและความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จึงผนึกกำลังสร้างโรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์” เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลือง-สีส้ม ที่คลังสินค้า โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จ.สมุทรปราการ บนพื้นที่ 15,294 ตรม. ด้วยมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลหลัก โดยเริ่มเปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ามารับการักษาไปแล้ว จำนวน 3,313 ราย และรักษาหายแล้ว จำนวน 3,173 ราย นับเป็นส่วนหนึ่งของแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ร่วมช่วยแก้ปัญหาสำคัญของประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เชื่อมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณแผ่นดินมาโดยตลอด การร่วมสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานของซีพีทุกคน และหนึ่งในตัวแทนที่จะมาสะท้อนความรู้สึกถึงภารกิจสำคัญนี้คือ ‘คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ’ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์”

“ด้วยความห่วงใยสังคมของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และท่านประธานศุภชัย เจียรวนนท์ ท่านทั้งสองได้ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้น แต่แน่นอนว่าการสร้างโรงพยาบาล คงไม่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยเครือฯ ของเราเท่านั้น จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่ดีอย่างดับบลิวเอชเอ ซึ่งเป็น บริษัทคลังสินค้าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จนเกิดเป็นโรงพยาบาลสนามบนพื้นที่ 15,000 ตรม. ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่มาก และใช้เวลาอันสั้นในการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลหลัก โดยมีความสามารถในการรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิดสีเหลืองและสีส้มด้วยความพร้อมเต็มที่”

น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในการทำความดี

“เครือฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่เปรียบมิได้ จะเห็นได้จากหลักปรัชญาอันทรงคุณค่ามากมายที่เรานำมาใช้ทำงานในทุกภาคส่วน รวมไปถึงการช่วยเหลือดูแลสังคมในช่วงเวลาที่คนไทยลำบาก โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์” ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเครือฯ ในการทำความดีเพื่อสังคม”

หลากหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน

“ย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคม ปี 63 เราเริ่มต้นมอบความช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์โควิด ด้วยการส่งอาหารให้กับแพทย์และพยาบาล โดยเริ่มจากโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่มีความวิกฤติและกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ประมาณ 550 แห่ง มาถึงปี 64 ที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนมากขึ้น เราได้ส่งอาหารไปช่วยในศูนย์ฉีดวัคซีนต่าง ๆ เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่เป็นศูนย์ขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งหมด 49 ศูนย์ในความดูแลของกระทรวงแรงงาน

จะเห็นว่าการช่วยเหลือของแต่ละ BU หรือ Business Unit จะยึดตามความสามารถและความถนัด เช่น ซีพีเอฟ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เราส่งอาหารไปสนับสนุน เซเว่นอีเลฟเว่น สนับสนุนเครื่องดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โลตัสเปิดพื้นที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน ทรูใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการจัดคิวฉีดวัคซีน นี่คือภาพการทำงานเพื่อสังคมที่ทุกหน่วยธุรกิจในเครือฯ พร้อมใจกันทำเพื่อคนไทย”

ส่งความห่วงใยให้พี่น้องชาวไทย

“ในทุกวิฤติมีทางออก พลังของทุกคนที่รวมกันเท่านั้นที่จะช่วยฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และเราจะสามารถรอดพ้นได้ ขอเพียงคนไทยร่วมแรงร่วมใจกัน ดูแลตัวเอง คนรอบข้าง ครอบครัว และสังคม ไม่ว่าปัญหาใดจะเกิดขึ้นก็ตาม เรามีพลังเพียงพอที่ก้าวผ่านไปได้เสมอ”

อีกหนึ่งผู้บริหารจากแม็คโคร ในเครือซีพีที่มาร่วมภาคภูมิใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้คือ ‘คุณศิริพร เดชสิงห์’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งแมคโครเป็นหน่วยธุรกิจที่เดินหน้าหลากหลายโครงการตามนโยบายของเครือฯ เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติใหญ่ครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสนาม “ซีพี – ดับบลิวเอชเอ – จุฬารัตน์”

“ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เราได้ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังลำบาก การทำโรงพยาบาลสนามถือว่าช่วยประชาชนได้มาก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากความห่วงใยสังคมของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และท่านประธานศุภชัย เจียรวนนท์ และไม่ใช่เพียงโรงพยาบาลสนาม แต่เครือฯ ได้ช่วยเหลือคนไทยมาแล้วหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย การแจกจ่ายข้าวกล่อง โครงการครัวปันอิ่ม โครงการปันปลูกมอบฟ้าทะลายโจร และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทุกการให้กับสังคมล้วนสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของทั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในเรื่องความรัก ความสามัคคี และการเป็นจิตสา เมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้น คนไทยต้องช่วยเหลือกัน”

ความสุขในฐานะผู้ให้ และผู้รับ

“ขณะที่เราได้ให้ความช่วยเหลือกับสังคม เราเองในฐานะพนักงานคนหนึ่งของแม็คโครและเครือฯ ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเช่นกัน ในสถานการณ์แบบนี้ใครก็กังวลใจทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความกังวลของตัวเอง เพื่อนร่วมงาน หรือคนรอบข้าง แต่เครือฯ ได้สร้างความอุ่นใจให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับพวกเรา”

พร้อมเสมอในการส่งต่อความช่วยเหลือ

“การที่แม็คโครมีสาขาอยู่ 145 สาขาใน 66 จังหวัด เราถือเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับชุมชนได้มาก ตั้งแต่โควิดเริ่มต้นเมื่อประมาณสองปีก่อน เราได้ให้ผู้จัดการสาขาต่าง ๆ ทำการติดต่อโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในบริเวณใกล้เคียง เพื่อบริจาคอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงชุดพีพีอี 25,000 ชุด ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนของเครือฯ เท่านั้น แต่พนักงานของเราได้บริจาคเงินส่วนตัวเพื่อทำความดีร่วมกันด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการครัวปันอิ่ม ซึ่งแม็คโครให้ความสนับสนุนข้าวกล่อง และส่งทีมงานนำไปแจกจ่ายในชุมชนต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด”

ร่วมร้อยเรียงความดี

“โครงการซีพีร้อยเรียงความดีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เครือฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความดีและให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมกำลังประสบกับความลำบาก ทุกคนยินดีที่จะช่วยกันคนละเล็กละน้อย ยิ่งพนักงานในเครือฯ ของเรามีจำนวนมาก พลังแห่งความดีก็แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

…ไม่เพียง ซีพีเอฟ หรือแม็คโครเท่านั้น หากเป็นทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิ ซีพี ซีพี ออลล์ และทรูที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการร้อยเรียงความดี เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด และแน่นอนว่าในอนาคตจะยังมีโครงการเพื่อดูแลสังคมและคนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

Cr. Hello Thailand