สร้างสุขผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำพราน จ.สระบุรี

CSR SPIRIT จิตอาสา โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนน้ำดื่ม ซี.พี. ในการลงพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและผู้อภิบาล จำนวน 120 คน