✋️หยุดมะเร็ง…ที่พรากโอกาส

มาร่วมต่อชีวิต และลมหายใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยผลักดันเป้าหมายให้เป็นจริง ด้วยการบริจาคเพื่อสนับสนุนการวิจัย ‘ภูมิคุ้มกันบำบัด’ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษามะเร็งได้มากขึ้น

👉🏻สมทบทุนกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ ผ่านช่องทาง ทรูมูฟ เอช
⭐️กด*948*4000*25# โทรออก เพื่อบริจาคครั้งละ 25 บาท
⭐️กด*948*4000*100# โทรออก เพื่อบริจาคครั้งละ 100 บาท

👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติม https://canceriec.md.chula.ac.th/

#Truetogether #Csrtrue #cpร้อยเรียงความดี