กลุ่มการค้าฯ/กลุ่มพืชครบวงจรเดินหน้าจัดโครงการยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นำ CSR SPIRIT จิตอาสา จากข้าวตราฉัตรและปุ๋ยซี.พี.หมอดิน เปิดโครงการยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2 สร้างการเรียนรู้ สู่การปฎิบัติ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ลูกหลานเกษตรกร ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 83คน ของโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยจะดำเนินการจัดอบรม 4 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา เริ่มโครงการระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม-ตุลาคม 2562 เพื่อปลูกฝังความรู้การทำนาให้กับเยาวชนลูกหลานชาวนา ได้เรียนรู้การทำนาที่หลากหลายวิธี มีเทคนิคและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงาน CSR SPIRIT จิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามปณิธาน 3 ประโยชน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยพี่ๆคิดสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ผ่านเกมและสื่อการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5ฐาน ได้แก่1 ชนิดพันธุ์ข้าวในเทศไทย 2 รูปแบบการทำนา

3 เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการทำนา 4 การปลูกข้าวด้วยระบบ GAP 5 การตรวจสอบคุณภาพดิน วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช N P K และ ค่า pH พร้อมจัดทำแปลงสาธิตศึกษาการเจริญเติบโตของต้นข้าว ศึกษาความแตกต่างของการทำนาแต่ละประเภทตามลักษณะการปลูกข้าวพื้นที่ภาคอิสาน อาทิ นาดำ นาหยอดและนาหว่าน

ติดตามข่าวสาร ดี ดี ทำเอาทั้งจิตอาสา น้องๆต่างมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน

Cr:Our Spirits