กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ชวนพนักงานและครอบครัว CSR SPIRIT จิตอาสา รวมพลังปลูกป่าชายเลนคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม “CSR Term Break ปิดเทอมใหญ่หัวใจนักอนุรักษ์” ชวนทีมผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว CSR SPIRIT จิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.ชลบุรี พร้อมเยี่ยมชมระบบนิเวศทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวมีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสมดุล รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน

ทั้งนี้ CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่น สร้างชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ รักษา และปลูกจิตสำนึก เพื่อสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติ พร้อมเดินหน้าตอบแทนและคืนสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย ในทุกด้าน ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อไป

#CSRSPIRIT
#อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
#สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
#SDGs