สำนักประสานกิจการสัมพันธ์ชวนชาวซีพีที่มีความสนใจด้านงานเพื่อสังคมร่วมไขเคล็ดลับวิธีชนะใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐประชาคมอย่างไร ให้การดำเนินโครงการสังคมประสบความสำเร็จ!

💡 ในหัวข้อ “How to ชนะใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐประชาคม NGO นักวิชาการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือซีพี” สำหรับผู้บริหาร พนักงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วันนี้

💻 พบกัน! วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00 – 17.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

📲 >> ลงทะเบียน FB : CP Story
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210233631138745&id=101597355335707