คณะผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัย พร้อมหารือถึงแผนนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกับเครือซีพีต่อไป

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567  คณะผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รังสรรค์  ฤกษ์นิมิตร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านนวัตกรรม  พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสูง  และเพื่อหารือสร้างความร่วมมือต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์กับเครือซีพีในอนาคต  โดยมี คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี  และ คุณศักดิ์ชัย บัวมูล ที่ปรึกษาประจำสำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  ให้การต้อนรับที่โรงงานหน้ากากอนามัยซีพี อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม   กล่าวว่า  รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีและประทับใจตั้งแต่แนวคิดของท่านประธานอาวุโส ธนินท์  เจียรวนนท์  ที่สร้างโรงงานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 กำลังระบาดหนัก  และปัจจุบันยังคงดำเนินธุรกิจสนับสนุนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์ของโควิดจะดีขึ้นแล้วก็ตาม  โรงงานแห่งนี้ถือว่ามีมาตรฐานสูงมากใกล้เคียงกับต่างประเทศ  ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเยอะมาก ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์ได้  ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีการหารือถึงแผนของการพัฒนาเพื่อต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกับเครือซีพีต่อไป

ด้าน คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด  กล่าวว่า  รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเยี่ยมชมโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี  พร้อมกับได้หารือถึงแผนงานที่จะทำร่วมกันในอนาคตระหว่างครือซีพีและจุฬาฯ  ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาโรงงานฯ สู่การต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยทางโรงงานมีศักยภาพที่พร้อมในการร่วมมือกับทางจุฬาฯ ในการพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยต่อไป

ทั้งนี้โรงงานหน้ากากอนามัยแห่งนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563  ให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้เปราะบาง โดยปัจจุบันโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี ยังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบ social enterprise เพื่อนำกำไรทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยต่อไป