คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี ร่วมปาฐกภาพิเศษหัวข้อ “Digital Transformations” ในงานสัมมนา “Enhance the Dots” ชี้ประเทศไทยต้องปรับตัว เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจ 5.0

5 พฤษภาคม 2565 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวปาฐกภาพิเศษหัวข้อ “Digital Transformations” ในงานสัมมนา “Enhance the Dots” ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, คุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ร่วมปาฐกถา โดยมีผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริหารจากสภาหอการค้าฯ กว่า 500 คนเข้าร่วมรับฟัง

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายของโลกที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มาจาก ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1.การแพร่ระบาดโควิด-19 2.เงินเฟ้อรุนแรง 3.โลก 2 ขั้วอำนาจ 4.ภาวะโลกร้อน 5.การเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล และ 6.การลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นจากนโยบายการอัดฉีดเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งภาวะการเมืองโลกที่เศรษฐกิจพยายามแบ่งเป็น 2 ขั้ว และเริ่มกดดันประเทศทั่วโลกมากขึ้น รวมทั้งภาวะโลกร้อนที่ต้องกลับมาแก้ไขให้ได้ จากการบังคับกฎระเบียบให้การปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ การเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล


ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และไทยจะก้าวสู่ 5.0 ได้ จะต้องปรับแนวคิดในเชิงนโยบาย สร้าง Ecosystem ให้เกิดขึ้น ผ่าน 8 หัวข้อหลัก ๆ คือ 1. การทรานฟอร์มประเทศให้เป็น Technology Hub ในระดับภูมิภาค 2. การเป็น Logistic & Financial Hubs 3. การสร้างความแข็งแกร่งทางการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเป็น Food Security Hub 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล นำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เกิด People Readiness 5. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่ Smart City Smart Town Smart Village 6. การวางตัวเป็นกลางสานประโยชน์และเป็นพันธมิตรกับทุกฝ่าย หรือ World Political Neutrality และ 7. การเปลี่ยนแปลงภาครัฐ เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพกลับสู่ระบบราชการ หรือ State Transformation

คุณศุภชัย กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ที่กำลังใจของประชาชน ในยุคที่มีความเสี่ยงสูง การลงทุนกับเรื่องที่ต้องใช้เงินสูง ซึ่งในการทำธุรกิจ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการตั้งความหวังก็สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ ด้วยการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ทำเรื่องที่เป็นความฝันร่วมกัน และมีกำลังใจที่จะสร้างความทุ่มเทให้แก่ประเทศ ธุรกิจจึงจะดำเนินการต่อไปได้ และทำให้ประเทศไทยไปต่อได้ในอนาคต

“ในความเปลี่ยนแปลง บริษัทที่ไม่ปรับตัว จะขาดทุนและปิดตัวลง บริษัทที่เสมอตัว แสดงว่าทำ Digital Trasfomation สำเร็จ บริษัทที่เติบโตและกำไรเพิ่มต่อเนื่อง คือ Tech company ซึ่งประเทศก็ไม่ต่างกัน” คุณศุภชัยกล่าว