‘ทีมนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซีพีเอฟ’ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด DTN Smart Labelling Contest 2023 จาก กระทรวงพาณิชย์

ซีพีเอฟ รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากอัจฉริยะ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงาน DTN Smart Labelling Contest 2023 ด้วยการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริง สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค

โดยมี คุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศ ให้กับ ทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์ CPF RD Center ประกอบด้วย คุณวรยศ สุขแช่ม และ คุณพรพิมล ตปนียะพงศ์ จากการนำเสนอโครงการต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “อาหารที่ดีจะส่งมอบความรู้สึกที่ดีให้กับผู้บริโภค” ติด “ฉลากอัจฉริยะ”

ซีพีเอฟ ในฐานะเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากต้นทางและกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

‘งาน DTN Smart Labelling Contest 2023’ จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการทำฉลากอัจฉริยะแก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ารุ่นใหม่ให้ปรับตัวสอดรับกับกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลง และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถรับมือกับการแข่งขันตลาดโลกได้

ที่มา PR CPF