6 ค่านิยมซีพียิ่งใช้ยิ่งดี

สวัสดีครับชาวซีพี ทุกคนยังสุข สบายดีกันนะครับ ต้องยอมรับว่าเวลานี้ โลก สังคมที่เราอาศัยอยู่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ มีความไม่แน่นอนสูง เต็มไปด้วยเรื่องที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 2019 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อม ยิ่งกว่าสึนามิ เพราะผลการระบาดกวาดไปทั่วโลกทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนมีทั้งความระวัง ระแวงและส่งผลเป็นลูกโซ่ตามมาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

การเดินทาง การท่องเที่ยว การกินการใช้ กิจกรรมมากมายที่มนุษยชาติเคยทำต้องหยุดชะงักและชะลอตัว จนหลายๆประเทศ หลายๆธุรกิจต้องหันมาหาทางอยู่รอดปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ ลอจิสติกส์ การค้าการขาย ฯลฯ ต้องหันมาปรับแผน ทบทวนการดำเนินงาน

ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้มีเพื่อนพนักงานซีพีตั้งคำถามกับผมว่าเราจะใช้หลักคิดอะไรในการรับมือกับสถานการณ์ขณะนี้ ทำให้ผมคิดว่า 6 ค่านิยมของซีพีน่าจะเป็นหลักคิดที่ช่วยให้พวกเราชาวซีพีสามารถรับมือกับสถานการณ์ขณะนี้ ผมประทับใจคำพูดหนึ่งของท่านประธานอาวุโสที่บอกว่าชีวิตคนเราหรือธุรกิจก็เหมือนกันมีขึ้นมีลง มีเจ็บไข้ได้ป่วย ชีวิตหรือธุรกิจจึงต้องประเมินว่าจุดต่ำสุด จุดสูงสุดของชีวิต ของธุรกิจอยู่ตรงไหน เราจะรับมือกับภาวะสูงสุด ต่ำสุดอย่างไร

เราจึงต้องประเมินว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด 2019 จะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนจะส่งผลกระทบอย่างไร เมื่อคนเดินทางน้อยลง ออกจากบ้านน้อยลงจะส่งผลต่อธุรกิจอะไรของเครือฯบ้าง ธุรกิจไหนจะได้รับผลทางบวก ทางลบ เมื่อคนออกมาจับจ่ายน้อยลง จะหาทางทำธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างไร ในเมื่อคนยังต้องกินต้องใช้หรือกระแสของการให้ทำงานอยู่ที่บ้านจะเปิดช่องทางให้เราสามารถขายสินค้าหรือให้บริการอย่างไร และเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายจะเก็บเกี่ยวประโยชน์อย่างไร

และหลักคิดที่สองที่ผมคิดว่าพวกเราชาวซีพีน่าจะนำมาปรับใช้คือการยึด 6 ค่านิยมซีพีมาใช้ ผมจำได้ว่าประธานอาวุโสเคยพูดแนะนำชาวซีพีว่า 6 ค่านิยมเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ยิ่งนำไปใช้ยิ่งเป็นประโยชน์กับทุกคนที่นำไปใช้ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือย่ำแย่ เพราะ อย่างกรณี ค่านิยม 3 ประโยชน์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติก่อน ตามมาด้วยประโยชน์ต่อประชาชน ลูกค้าแล้วค่อยเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผมคิดว่าหลักคิดนี้แนะนำให้เราฝึกตัวเองให้เป็นคนรู้จักคิดแบบ Marketing Oriented ข้อนี้ถ้าเราลองใช้กับสถานการณ์ไวรัสโควิดเราก็ต้องคิดให้ได้ว่าสถานการณ์หากยืดเยื้อต่อไปคนจะกินจะอยู่อย่างไร คนออกจากบ้านน้อยลง รูปแบบการซื้อหาสินค้าแบบไหนจะตอบสนองได้ดี เหมือนกรณีของ Food Delivery ที่กลายมาเป็นโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก แล้วกิจการของเครือฯจะปรับตัวกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไร

ค่านิยมข้อถัดมา ทำเร็วมีคุณภาพ กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังมีความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนขณะนี้และวันข้างหน้า การปรับตัวเร็ว การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่รวดเร็วยิ่งจำเป็น เพราะโลกธุรกิจไม่ใช่ยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่โลกกำลังเข้าสู่ยุคปลาเร็วกินปลาช้า เพราะฉะนั้นความเร็วกลายเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน แต่ว่าคิดเร็วทำเร็วแล้วต้องไม่ลืมคิดถึงเรื่องของคุณภาพ เร็วอย่างเดียวอาจไม่พอต้องมีคุณภาพด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะการทำเร็วแต่มีคุณภาพไม่ง่ายในทางปฏิบัติ แต่ก็ต้องฝึกทำจนชำนาญกัน

หรืออย่างค่านิยมทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ก็ดีเพราะอะไรที่เข้าถึงง่าย อะไรที่ง่ายๆเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบอยู่แล้วในการแสวงหาความสะดวกสบาย ธุรกิจอะไร รูปแบบธุรกิจแบบไหนจะทำให้คนยังมีความสะดวกสบาย อีกไม่นาน 5Gมาแล้วกิจการของเครือฯจะใช้ประโยชน์จาก5Gอย่างไรจึงจะทำให้กิจการของซีพีตอบโจทย์คนทำงานที่บ้าน คนไม่ต้องเดินทาง

ข้อถัดมา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมนี้นับวันยิ่งชัดเจนว่าบนโลกใบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องฝึกฝนกันพอควร คนซีพีต้องทำใจ เข้าใจและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นต้องฝึกรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ชีวิตอาจสุขสบาย หรือดีใจวันเดียวเหมือนที่ประธานอาวุโส สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของปี2563นี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ต้องเตรียมพร้อมรับแรงปะทะของการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้เปลี่ยนแปลงดีกว่าถูกเปลี่ยนแปลง

ประการถัดมา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ข้อนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันคือการทำงานต้องสร้างสรรค์เพราะในความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ ผู้บริโภคผู้คนจะตัดสินใจซื้อเพื่อแลกกับคุณค่าใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการ ปัญหาโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ผู้คนอยากได้อาหารดีมีประโยชน์สามารถสร้างภูมิต้านทานโรค สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ปลอดภัยจากโรคร้าย ภยันตรายทั้งหลายเป็นสิ่ง ที่ผู้คนจะตัดสินใจซื้อหามาบริโภค ความคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆจึงจะอยู่รอด จึงไม่แปลกใจว่าทำไมเครือฯถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้และส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นนวัตกร ช่วยกันคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

และข้อสุดท้ายคือซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ซึ่งความจริงแล้วใน 6 ค่านิยม ข้อนี้ควรจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะค่านิยมข้อนี้เข่าข่ายโบราณว่าซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน สังคมจะต้องรับไม่ใช่แค่คนเก่งแต่สังคมต้องการคนดี คนซีพีจึงถูกสอนให้คิดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์ อย่าเป็นคนเจ้าเลห์เพทุบาย ต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไร้คุณธรรมข้อนี้ก็ไม่สามารถพาตัวเองไปได้ดีหรือช่วยให้องค์กรไปรอด

ผมจึงอยากบอกพี่น้องซีพี 6 ค่านิยมนี้ต้องติดตัวไป ต้องฝึกฝนจนเป็นนิสัยไม่ใช่แค่การท่องจำแต่ต้องลงมือทำนำไปใช้อย่างที่ประธานอาวุโสบอก 6 ค่านิยมยิ่งใช้ยิ่งดีครับสถานการณ์โลก สถานการณ์บ้านเมือง สถานการณ์ไหนๆจะช่วงขาขึ้นหรือขาลง ใช้ 6 ค่านิยมให้มากกันครับ