ผลงานนวัตกรรมคนซีพีสะท้อนให้เห็นอะไร?

สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ซีพี สัปดาห์ที่ผ่านมาผมลืมส่งการบ้านงานเขียนเอาไว้ สัปดาห์นี้ขอไถ่บาป มาชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมที่ชาวซีพีส่งกันเข้ามาและคณะกรรมการวิชาการทั้ง 3 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ทำการ Consensus คัดเลือกผลงานที่ผ่านรอบแรกร่วม2พันโครงการ เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่จะเข้าไปชิงรางวัล Chairman Awardsในรอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผมในฐานะเป็นกรรมการคนหนึ่งได้มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกรวมทั้งได้ร่วมสังเกตุการณ์การคัดเลือกของกรรมการทั้ง 3 ชุดอยากจะหยิบเรื่องนี้มาบอกกล่าวและชวนคิดชวนคุยกับชาวซีพีเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะเรื่องนวัตกรรมถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการของเครือฯรวมทั้งเครือฯก็มีนโยบายที่จะผลักดันให้กิจการในเครือฯก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ไปสู่ความยั่งยืน

ถามว่าปีนี้ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้ามาเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจ เป็นบทเรียนบ้าง จากที่ได้พูดคัยกับรองประธานกรรมการวิชาการทั้ง 3 ด้านรวมทั้งกรรมการอีกหลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แม้ปีนี้ในเชิงปริมาณจะมีจำนวนผลงานน้อยกว่าครั้งก่อน แต่ในเชิงคุณภาพถือได้ว่าผลงานโดยรวมมีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ด้านเห็นพ้องกันว่าผลงานมีการนำเสนอได้ดีขึ้น มีกระบวนการขั้นตอนและระบบดีขึ้น ทำให้กรรมการทำงานได้สะดวก แม้จะต้องทำการตรวจผลงานจำนวนมาก มีข้อมูลที่เป็นเรื่องของเทคนิค ศัพท์แสง นิยามความหมายช่วยในการตรวจให้คะแนน ก็ต้องปรบมือให้ทีมงานเลขานุการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021

อย่างไรก็ดี แม้ว่าครั้งนี้จะมีการกำหนดเกณฑ์และแนวทางให้นวัตกรกรอกข้อมูล รายละเอียด ผลงานส่วนใหญ่มีการจัดทำคลิป ภาพประกอบได้ดี แต่ไปพลาดกันในประเด็นข้อผลลัพธ์ ผลงานจำนวนมากไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลอธิบายในเรื่องของผลลัพธ์เปรียบเทียบ ผลลัพธ์ทางการเงิน ผลลัพธ์ตอบแทนทางสังคมไม่มี ทำให้คะแนนตรงส่วนนี้หายไป ไม่ได้คะแนนกัน ซึ่งก็เป็นประเด็นที่บรรดากรรมการหยิบยกมาพูดคุย สะท้อนให้เห็นพร้อมเสนอว่าเรื่องนี้จำเป็นจะต้องทำให้นวัตกรที่ส่งผลงานเห็นความสำคัญและเข้าใจประเด็นการนำเสนอ กรรมการหลายคนเสนอแนะให้หน่วยงานบัญชีของแต่ละBUน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ก็ต้องฝากให้คณะกรรมการมหกรรมนวัตกรรมบัวบานพิจารณาผลักดันครับ

นอกจากนี้กรรมการหลายท่านมีความเห็นว่านวัตกรซีพีเป็นคนที่คิดเก่ง มีความคิดริเริ่ม ความคิดดีๆ แต่อาจมีจุดอ่อนในเรื่องของการเขียนผลงาน โดยเฉพาะนวัตกรที่เพิ่งส่งผลงาน ทำให้กรรมการอาจจะไม่เข้าใจสาระสำคัญของผลงาน แม้ว่ากรรมการหลายท่านจะโทรไปพูดคุยกับผู้ประสานงานแต่ก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดทั้งหมด ซึ่งกรรมการหลายท่านเสนอตัวยินดีที่จะช่วยโค้ชชิ่งการเขียน

อีกประเด็นที่น่าสนใจในเชิงคุณภาพมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่ชวนคิดคือ ในส่วนของผลงานนวัตกรรมหลายโครงการทำได้ดีนำเอา pain pointของสังคมมาคิดหาทางสร้างนวัตกรรมที่เป็นตัวอย่าง ต้นแบบนำไปขยายผลวงกว้าง แต่หลายผลงานอาจจะคิดเป็นจุดเฉพาะปัญหาหน้างาน ในงาน แต่ไม่สามารถขยายผลได้ หรือหลายผลงานของต่างประเทศ ยังเป็นเรื่องของการทำCSR มากกว่าการคิดค้นเชิงนวัตกรรม ซึ่งกรรมการก็ขอเป็นกำลังใจและฝากผลงานต่างประเทศทำความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้น

ด้านเศรษฐกิจหลายผลงานมีอิมแพค สามารถสร้างรายได้ผลตอบแทนที่ดี แต่หลายผลงานมีไอเดียดี กระบวนการทำนวัตกรรมดีแต่ขาดตัวเลข ขาดผลลัพธ์ไปอย่างที่กล่าวข้างต้น ส่วนด้านเทคโนโลยี แม้จะมีผลงานดีๆหลายโครงการ แต่หลายโครงการก็ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงงาน เป็นเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงปัญหาหน้างานมากกว่าจะเป็นการคิดค้นในเชิงนวัตกรรม หลายผลงานกลายเป็นว่าไปซื้อ ไปลงทุนกับเครื่องมือ อุปกรณ์จากภายนอกมาใช้ แทนการคิดค้นพัฒนาขึ้นเอง รวมทั้งขาดข้อมูลด้านผลลัพธ์ไป

อย่างไรก็ตามกลับมามองในส่วนของกรรมการพิจารณาคัดเลือกก็มีเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะคือการวางแผนการตรวจผลงาน แม้ว่ากรรมการส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทะยอยตรวจผลงาน แต่กรรมการไม่น้อยที่อาจมาตรวจผลงานแบบกระชั้นชิด แต่ทุกคนก็สามารถตรวจให้คะแนนทันเวลากัน รวมทั้งกรรมการอาจจะยังไม่ได้ป้อนข้อมูลกลับว่าแต่ละผลงานมีอะไรน่าสนใจ มีจุดดี จุดปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะแต่ละผลงานอย่างไรเพื่อให้เจ้าของผลงานได้รู้ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง

ครับ พี่น้องซีพีคงพอจะได้เห็นภาพรวมของผลงานนวัตกรรมในปีนี้ แต่กรรมการทุกคนต่างบอกว่าต้องขอบคุณทุกผลงาน ทุก นวัตกรที่ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกอย่าเพิ่งท้อแท้ หมดกำลังใจ เก็บบทเรียนมาพัฒนาแก้ไขเดี๋ยวก็เก่งขึ้น ส่วนผลงานที่ผ่านเข้ารอบก็ต้องเตรียมพร้อมข้อมูลไว้คอยตอบคำถามกรรมการกันเพราะจะต้องมานำเสนอต่อหน้ากรรมการกัน

ครับผลงานไหนจะผ่านไปถึงรอบสุดท้าย ผลงานไหนมีความน่าสนใจ มีอะไรให้พวกเราชาวซีพีเรียนรู้ก็ต้องชวนพวกเราชาวซีพีคอยติดตามและเตรียมตัวไปร่วมงานมหกรรมนัวตกรรมบัวบาน 2021 ที่จะจัดขึ้นในราวกลางปี 2564