คนซีพีกับพฤติกรรมและวิถีสังคมที่เปลี่ยนแปลง

สวัสดีครับพี่น้องซีพีทุกคน ยังสุขภาพแข็งแรงกันนะครับ เวลานี้เรื่องสุขอนามัยถือเป็นเรื่องสำคัญ แม้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีข่าวดีไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดติดต่อกัน ข่าวการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19ของบ้านเราและทั่วโลก การคลายล็อกดาวน์ หลายกิจการกลับมาเปิด รวมทั้งกระแสชื่นชมจากทั่วโลกว่าระบบสาธารณสุขของไทยดีในลำดับแนวหน้าของโลก ซึ่งสอดรับกับมุมมองของท่านประธานอาวุโสของพวกเราที่เชื่อว่าประเทศไทยจะมีโอกาสเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก ด้วยจุดแข็งของสังคมไทยที่มีหมอ พยาบาล โรงพยาบาลที่เก่ง จะเป็นแรงดึงดูดคนที่รักสุขภาพ ความปลอดภัยจากทั่วโลก อีกทั้งดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมนิสัยใจคอของผู้คนที่เป็นมิตร

โดยเฉพาะมีการพูดกันมากถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น New Normal การกินการอยู่ การใช้ชีวิตของผู้คนจะไม่เหมือนเดิม โดยล่าสุดมีผลสำรวจน่าสนใจของ “สวนดุสิต” ที่เกี่ยวกับ10 พฤติกรรม New Normal ของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามภาพที่ผมนำมาประกอบ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านประธานอาวุโสได้ฝากข้อคิดสังคมไทย ว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคิดบวก ว่าในวิกฤตที่เกิดขึ้นย่อมมีโอกาสเสมอ โลกการทำงาน โลกการศึกษา โลกของการทำธุรกิจ จะเปลี่ยนแปลงไป หากเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นโอกาส จึงอยากชวนเพื่อนๆชาวซีพีปรับกระบวนทัศน์ ปรับแผนการทำธุรกิจ ปรับแผนการทำงานใหม่ยุคหลังโควิด-19 การทำธุรกิจ การให้บริการ การผลิตสินค้า ที่เป็นแบบเดิมๆอาจจะไม่ตอบโจทย์สังคมยุคหลังโควิดที่ต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยด้านสาธารณสุข การทิ้งระยะห่างทางสังคม กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญของลูกค้า ผู้บริโภค การจัดงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำตลาด คงต้องนำข้อมูลความคิด ความรู้สึกของคนมาพิจารณาออกแบบกิจกรรมใหม่ สินค้า บริการ ไม่เพียงตอบโจทย์ความพอใจ ความคุ้มค่า ยังต้องปลอดภัยไร้โควิด

แม้ว่าสถานการณ์ของเวลาที่เหลือของปี63ไปจนถึงปีถัดไป จะมีการคาดหมายว่ากำลังซื้อจะหายไป คนไทยคิดคำนึงถึงการใช้จ่าย แต่กิจการของเครือฯก็ต้องอยู่ได้ มีกำไร เพื่อสามารถหล่อเลี้ยงองค์กรและคนทำงาน จึงเป็นเรื่องยาก ท้าทาย การระดมความคิด การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม การร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของพวกเรายิ่งสำคัญ ต้องช่วยกัน เพื่อให้แต่ละกิจการตอบโจทย์ เงื่อนไขใหม่ๆ และสามารถอยู่รอดปลอดภัย

ขอเป็นกำลังใจให้ชาวซีพีทุกคน รักษาสุขภาพ ปฏิบัติดูแลตัวเองตามมาตรการของบริษัทในการป้องกันโควิด-19 และคิดค้นพัฒนานำพาองค์กรอยู่รอดปลอดภัยและเป็นผลดีต่อทุกคน