ครึ่งปีหลังชาวซีพีร่วมกันนำซีพีนาวาฝ่าคลื่นลม

ภาพจาก : freepik

สวัสดีครับพี่น้องซีพี ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันนะครับ ครึ่งปีแรกผ่านไปแล้ว ความหวังที่จะเห็นการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจจากการคลี่คลายของภาวะการระบาดของโควิด-19 ดูจะไม่เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง เพราะสถานการณ์การระบาดโดยรวมของทั้งโลกดูจะไม่ดีขึ้น ทั่วโลกคนติดโควิด-19 ใกล้ 17 ล้านคนแล้วและมีสัญญานการกลับมาระบาดในรอบ 2 และ 3 ของหลายประเทศปรากฏเป็นข่าวต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะยังสามารถควบคุมดูแลได้ดีมาร่วม 3 เดือน แต่วงการแพทย์ คุณหมอก็ยังคงส่งสัญญานไม่ให้คนไทยการ์ดตก

สถานการณ์แบบนี้มีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจ การค้า การขาย การลงทุน การฟื้นตัวในครึ่งปีหลังจะยากลำบาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางที่สายป่านไม่ยาวจะไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้จนส่งผลต่อการจ้างงาน ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา เพราะผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่อาจมีสายป่านที่ยาวพอจะประคับประคองให้กิจการสามารถยืดระยะเวลาของปัญหาออกไป
ที่ผ่านมาหากเพื่อนๆซีพีเห็นโลกโซเชียลแชร์กันถึงภาวะการปลดคนออก การลดคนไปจนถึงการลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบอื่นๆตามมาในกิจการขนาดใหญ่

ผมได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารว่าสถานการณ์แบบนี้ มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราจึงต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะตามมา พวกเราอาจจะโชคดีอยู่ในเรือลำใหญ่ที่ยังโลดแล่นไปได้แม้จะเจอคลื่นลมแรง แต่หากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีต่อเนื่องยาวนาน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่พวกเราชาวซีพีควรจะช่วยกันคือ การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กรที่พวกเราทำงานอยู่ อย่างน้อยก็เป็นการลดภาระขององค์กรไปได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันพวกเราก็คงต้องขยันและทำงานกันอย่างรอบครอบ รอบรู้ และหาหนทางที่จะรักษาหรือเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรให้องค์กรมีเลือดเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงองค์กรรวมทั้งพวกเรา แต่ที่พวกเราทำได้ทุกคนคือการช่วยสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆของกลุ่มธุรกิจของเครือฯ พวกเราช่วยแนะนำ บอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น โปรแกรมการขาย บริการของธุรกิจในเครือฯ ช่วยกันแชร์ ข่าวสารให้กับคนรอบตัว

ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จึงเป็นโจทย์ที่ยากที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันคิด สร้างสรรค์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะตอบสถานการณ์ในขณะนี้มากกว่าภาวะปกติ แนวคิด”พอใจวันเดียว”กับ”นวัตกรรม”จึงยิ่งมีความจำเป็นของพวกเราชาวซีพีที่จะต้องคิดหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ที่จะทำอย่างไรให้เป้าหมายยอดขาย รายได้ กำไร การควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย แนวคิด ทฤษฎี ตำหรับตำราการบริหารจัดการที่เราร่ำเรียนมา อาจไม่เพียงพอกับบริบทของโลก ของสังคม ของสถานการณ์ในเวลานี้ ชาวซีพีจึงต้องระดมสมอง คิดนอกกรอบ คิดให้เร็วแต่มีคุณภาพเพื่อหากลยุทธ์ใหม่ๆกันออกมาในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้และอาจต้องเผื่อไปถึงปีหน้า

ชาวซีพีคงต้องผนึกกำลังกันหนักขึ้น มากขึ้น จะร่วมมือกันค้าขาย ทำการตลาด ส่งเสริมการขาย อย่างไรให้ทุกBU อยู่รอด ปลอดภัย และพวกเราทุกคนปลอดภัย

ขณะเดียวกัน ชาวซีพีคงต้องดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้เข้มแข็ง การ์ดไม่ตก ดูแลตัวเอง คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ดูแลสุขภาพทางการเงิน ด้วยการออม ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง วางแผนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ผมก็ขอเป็นกำลังใจชาวซีพีทุกคนอยู่รอดปลอดภัย