ซีพีกับการสร้าง DNA พนักงานทำงานด้านสังคม

สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนซีพีทุกเจนนะครับ สัปดาห์นี้ผมมีเรื่องชวนคิดชวนคุยกันถึงเรื่องราวของซีพีในการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีจิตอาสา มีจิตใจที่จะทำงานช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผมได้สัมผัส เรียนรู้จากการรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานด้านสังคมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ

ย้อนกลับไป 10-20 ปีเรื่องของจิตอาสาหรือเรื่องของการออกไปทำงานด้านสังคมในหมู่ของคนซีพีถือได้ว่ามีน้อยมาก เป็นเรื่องที่แทบจะไม่ค่อยพบเห็น เรื่องของงานสังคมหรืองานCSRในยุคก่อน คืออะไร สำคัญหรือมีประโยชน์อย่างไรหรือทำไปทำไม แทบจะไม่มี

แต่ถึงวันนี้ สถานการณ์กลับกัน ผู้คนในองค์กรหันมาสนใจ เกิดความตื่นตัว เกิดเป็นหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง เกิดการยอมรับทางแนวคิดว่าเรื่องของการทำงานสังคม ความรับผิดชอบสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของคนทำงาน เพราะโลก ประเทศชาติ สังคม ชุมชน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้อง เรื่องสุขภาพ เรื่องของความอดหยาก ความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมไปจนถึงเรื่องของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคน จนกลายเป็นกระแสที่ดีว่าการทำงานช่วยเหลือสังคมเป็นหน้าที่ของทุกคน

น่าดีใจที่หน่วยงานในเครือซีพีของพวกเราให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน และมีความหลากหลายตั้งแต่ตัวบุคคล ชมรม กลุ่มไปจนถึงหน่วยงานผ่านรูปแบบทั้งทางการ ไม่ทางการ

หลายหน่วยงานนำเอาเรื่องของการทำความดี ปลูกฝังพนักงานด้วยการเก็บชั่วโมงการทำความดีอย่างกรณีของกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ และเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็มีการจัดงานยกย่องเชิดชูคนทำความดีเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจที่ดี หลายหน่วยงานใช้วิธีการให้หน่วยงานรับผิดชอบงานสังคมเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามาร่วมอยู่ในโครงการที่ดำเนินการตามพื้นที่ต่างๆ อย่างกรณีของซีพีเอฟ ที่ดึงพนักงานไปร่วมทำงานหรือร่วมทำกิจกรรมกับโครงการต่างๆเช่นไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการอิ่มสุข ปลูกอนาคต โครงการปลูกป่าทั้งบนบกและชายเลน โครงการคืนสุขผู้สูงวัย หรืออย่างกรณีของซีพีออลล์ก็มีการส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมผ่านชมรมต่างๆที่ผมเจอมาอย่างชมรม To be Number 1 ที่เข้มแข็ง หรืออย่างทรู ก็มีโครงการทรูปลูกปัญญาที่เป็นเวทีให้พนักงานทำกิจกรรม รวมทั้งกลุ่มธุรกิจอื่นๆก็มีการส่งเสริมกิจกรรมสังคมตามความถนัดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร แต่ทั้งหมดนี้ถือเป็นเบ้าหลอมที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปลูกฝังDNAการทำความดีกับพนักงาน

นอกจากที่ผมเล่ามา ในระดับเครือฯก็ถือว่ามีโครงการขับเคลื่อนงานด้านสังคมที่ดีในเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทียกย่องโครงการด้านสังคมผ่านโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน หรือการเปิดรับผลงานนวัตกรรมด้านสังคม  เราจึงมีเวทีทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ให้คนซีพีได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและน่าดีใจที่ในปีนี้ ทั้งผลงานนวัตกรรมด้านสังคมมีการยกระดับเชิงคุณภาพที่ดีหลายผลงาน หรือโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ที่ครั้งนี้มีผลงานส่งเข้ามามากและกระจายไปทุกกลุ่มธุรกิจ

ผมกับชาวซีพีหลายๆคนมีความคิดว่า ถึงเวลาหรือยังที่แต่ละกลุ่มธุรกิจน่าจะมีการผนึกกำลังกัน จัดงาน CP CSR Day เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจได้นำเอาโครงการ กิจกรรมสังคมมาแสดง มาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างโอกาสของการทำงานร่วมกัน ได้เกิดไอเดียใหม่ๆ เกิดแนวคิดใหม่ๆของการทำงานด้านสังคมที่เข้มข้น เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการผนึกกำลังคิดการใหญ่ ทำงานใหญ่เพื่อสังคมให้เกิดผลต่อการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบที่ดี ทั้งจากหน่วยงานในเมืองไทยและทั่วโลก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการครบ 100 ปีเครือซีพี ให้สังคมมีโอกาสรับรู้ว่าคนซีพี โครงการต่างๆ กิจกรรมต่างๆของซีพีที่ดีๆ ทำเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง ให้พนักงาน 3 แสนกว่า คนรับรู้ ภูมิใจและนำไปบอกเล่ากัน

ก็ขอฝากเป็นข้อเสนอแนะกับผู้เกี่ยวข้องครับ ถ้าชาวซีพีเห็นด้วยกับผมช่วยกันบอกต่อครับ