ซีพีกับค่านิยม 3 ประโยชน์

สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวซีพี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมีเรื่องที่อยากชวนพวกเราคิดพวกเราคุย ซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและให้เข้าใจในเรื่องของค่านิยมองค์กรข้อที่ว่า ”3 ประโยชน์” ที่พวกเราชาวซีพีถูกปลูกฝังให้เชื่อมั่นและคำนึงถึงลำดับความสำคัญคือทำอะไรให้คิดถึงเรื่องของประเทศชาติมาลำดับแรก ตามมาด้วยประชาชนและสุดท้ายคือองค์กร

สัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเครือซีพีของพวกเราคือ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ CEO เครือซีพีของพวกเราพร้อม ทั้ง CEO ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ สยามแม็คโคร และ ทรู ประกาศที่จะร่วมกันช่วยประเทศชาติแก้ปัญหาภาวะของคนตกงานในช่วงสถานการณ์ที่เป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยกิจการทั้ง 4ของเครือฯจะรับสมัครนักศึกษาที่จบออกมาแล้วยังไม่มีงานทำถึง 28000 อัตรา ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสังคม ที่กิจการเครือฯได้ช่วยแบ่งเบาภาระของบ้านเมือง คุณศุภชัย บอกว่า เครือฯภายใต้นโยบาย ประธานอาวุโส มีแนวทางรักษา ความมั่นคงทางอาชีพมาโดยตลอด

โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 เครือฯ มีนโยบายให้คำมั่นที่จะม่มีการปลดพนักงาน เพราะพนักงาน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุด ในเวลาเดียวกันเครือฯ ได้ให้ความสำคัญในการช่วยฟื้นฟูประเทศ โดยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกอุตสาหกรรม และทำให้มีอัตราผู้ตกงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดแรงงานปีนี้อีก 4-5 แสนคน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน ทั้งนี้เครือฯ และบริษัทในเครือฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนดังกล่าว โดยมองว่าเด็กจบใหม่ไม่ได้มีความความผิดที่จบมาในช่วงวิกฤตดังกล่าว จึงไม่ควรให้คนกลุ่มนี้ตกงาน

อีกเหตุการณ์หนึ่งคือการที่เครือฯ บอกกล่าวกับเพื่อนพนักงานเรื่องของการแจกหน้ากากอนามัยที่เครือฯตั้งใจจะมอบให้พนักงานทุกคน แต่จำเป็นต้องแจกให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรการแพทย์รวมทั้งกลุ่มเปราะบางก่อน ซึ่งจากที่ผมได้ยินได้ฟังเพื่อนๆต่างก็เข้าใจ เห็นใจและภาคภูมิใจที่เครือฯทำเช่นนี้คือให้ประเทศชาติ ประชาชนก่อน

ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้เพื่อนพนักงานต่างก็ซาบซึ้งและภูมิใจที่เครือฯได้ยึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ผมจึงไม่แปลกใจว่าทำไมท่านประธานอาวุโสมักจะพูดในวงประชุม สัมมนาหรือที่ไหนๆบ่อยครั้งว่า ค่านิยมซีพีถ้าใครนำไปใช้ ยิ่งใช้ยิ่งดีจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่นำไปใช้ เช่นเดียวกับค่านิยมข้อนี้ จึงทำให้ซีพีของพวกเราได้รับการต้อนรับจากประเทศต่างๆทั่วโลกในการให้เราเข้าไปลงทุน ทำธุรกิจ เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ เหตุร้ายที่ทำให้ประเทศและประชาชนในประเทศที่เราไปลงทุน ทำการค้า ซีพีจะเป็นบริษัทแนวหน้าในการออกไปช่วยเหลือ


ผมจึงอยากชวนพวกเราชาวซีพีครับ 6 ค่านิยมที่เราท่องจำกันตั้งแต่ 3 ประโยชน์ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำเร็วแต่มีคุณภาพ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมคือเครื่องมือสำคัญในการทำงาน หากเราใช้6 ค่านิยมมาเป็นแนวคิด แนวทางในการทำงานไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าคนตัวเล็ก คนตัวใหญ่ ตำแหน่งเล็ก ตำแหน่งใหญ่ อยู่ส่วนไหนของซีพี จะช่วยทำให้ทุกคนสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับองค์กรได้ เมื่อทุกคนสามารถสร้างคุณค่า มูลค่าได้ก็ย่อมทำให้องค์กรอยู่ได้ เข้มแข็งได้ เมื่อองค์กรอยู่ได้ เติบโต เข้มแข็ง พวกเราก็อยู่ได้ ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน องค์กร

ผมคิดว่ายิ่งใกล้วันที่เครือฯจะครบ 100 ปี เครือฯและกิจการเครือฯคงจะได้ทำเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนตามมาอีกมากมาย เพราะเครือฯยึดมั่นมาตลอดว่าเราเกิดและเติบโตที่เมืองไทยเพราะเราอยู่ในพระบรมโพธิสมภาร สังคมไทยให้โอกาสเราได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน และเช่นเดียวกันเราไปลงทุน ทำธุรกิจที่ประเทศไหนเราก็ตอบแทนคุณแผ่นดินประเทศต่างๆ ขอพวกเรามั่นใจ ภูมิใจที่ได้อยู่องค์กรนี้ครับ