คาถาคนซีพีทำงานยุค New Normal การ์ดไม่ตก 6ค่านิยม Re/Up Skill

สวัสดีกันประจำสัปดาห์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เครือซีพีของพวกเราได้ออกมาตรการป้องกันฯไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 12 เพื่อแจ้งให้กิจการในเครือฯเริ่มผ่อนคลายการทำงาน จาก Work from Home สู่ Work at Office หลังแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 เป็นไปด้วยดี หลายหน่วยงานจะเปิดให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ แต่ก็ยังต้องเข้มข้นในเรื่องการดูแลตัวเองของพนักงาน ทั้งเรื่องการเดินทาง การเข้าที่ทำงาน การ นั่งทำงาน

อย่างไรก็ตาม การกลับเข้าออฟฟิศของทุกคนคงไม่เหมือนเดิม เพราะยังคงต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดระบาดกลับมาอีกในรอบ 2 เพราะมีคุณหมอใหญ่ออกมาพูดเตือน ต้องไม่ให้เกิดการระบาดรอบ 2เพราะสถานการณ์จะรุนแรง

ภาพจาก Salary Thailand Review by ดร.รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

จึงอยากชวนชาวซีพีที่กลับเข้าไปที่ทำงานอย่าประมาทกับการเดินทาง การกินการอยู่ การไปสถานที่ที่มีการปลดล็อกที่เพิ่มมากขึ้น ก่อนออกจากบ้านต้ิงเตรียมหน้ากากอนามัย เจลหรือแอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือ พูดภาษาชาวบ้านคืออย่าให้การ์ดตก

จากวันนี้ไปชาวซีพีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลายกิจการเริ่มมีการออกมาตรการเรื่องการทำงานที่บ้านสลับกับที่ทำงาน อย่างบริษัทด้านไอทีของโลกปรับนโยบายการทำงาน ซึ่งสอดรับกับแนวคิดท่านประธานอาวุโส คุณศุภชัย ที่มองการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไป อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ ประชุมติดตามงานกันได้ แม้แต่การทำงานไป เที่ยวไป เพราะเทคโนโลยีด้านสื่อสารทำได้

ต่อไปทิศทางการทำงาน รูปแบบการทำงาน จะเปลี่ยนไป โลกของดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ความจำเป็นในเรื่องของการ Reskill Upskill คุณค่าของงาน การวัดผล การติดตามการทำงานจะสะดวกรวดเร็ว คนทำงานในยุคหลังโควิด-19 จึงเป็นเรื่องที่ชาวซีพีจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมาย

แล้วพวกเราจะทำอย่างไร โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าที่ไม่ได้เติบโตมาในยุคดิจิทัล แต่เป็นพวกอนาล็อก ขณะที่คนรุ่นใหม่จะได้เปรียบเพราะมีทักษะด้านการใช้เครื่องมือไอทีหรือดิจัทัล

ผมคิดว่าจะคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ยึดคาถาความอยู่รอดด้วยการนำ 6 ค่านิยม มาใช้ อย่างที่ประธานอาวุโสพูดบ่อยๆว่า 6 ค่านิยมซีพียิ่งใช้ยิ่งดี ใครใช้เป็นเครื่องมือนำทางการทำงานก็มีโอกาสสำเร็จ เพราะทั้ง 6 ค่านิยมนั้นเป็นสิ่งที่ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เพราะฉะนั้น กลับเข้าทำงานที่ออฟฟิศกันในภาวะ New Normal แบบนี้ต้องดูแลสุขภาพ การ์ดไม่ตกเพื่อเอาชนะโควิดให้ได้ ใช้ 6 ค่านิยมเป็นเครื่องมือนำทางการทำงาน ใช้ทุกวัน แล้วปรับตัวด้วยการ Re Skill Up Skill ไปเรียนรู้ หาความรู้ เสริมเพิ่มเติมทักษะอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆให้ตัวเรามีคุณค่า มูลค่า เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร ต่อสังคมต่อไป