เอเชีย เอรา วัน มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึก 111 ปี โรงงานมักกะสัน

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด นำโดย คุณภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานประธาน และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 111 ปี โรงงานมักกะสัน แก่มูลนิธิรถไฟไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย)  รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

หนังสือที่ระลึกดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่าของโรงงานมักกะสัน ในการทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษารถจักร เครื่องล้อเลื่อน และอุปกรณ์ต่าง ๆ     ในกิจการรถไฟไทย  หนังสือเล่มนี้จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตจากการรถไฟ แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง และสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่า

ทั้งนี้ ยังแสดงจุดยืนของการรถไฟฯ ในการเป็นองค์กรหลักของประเทศที่ทำหน้าที่ให้บริการระบบรางเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในประเทศ และยังคงเดินหน้าในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้บริการและพัฒนาการขนส่งระบบราง อาทิ การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ที่จะเป็นหมุดหมายหลักในการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะมายกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่การแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก