บ. เอเชีย เอรา วัน จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย บ. การรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. และ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน นำหอฟอกอากาศฟ้าใส 2 ติดตั้งหน้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน สร้างอากาศบริสุทธิ์ช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้คนเมือง

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผนึก การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท การรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. และ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ช่วยลดปัญหาฝุ่นพิษในอากาศ นำหอฟอกอากาศระดับเมือง ”Fahsai 2” ติดตั้งบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน ชูจุดเด่นลดปัญหา PM 2.5  สร้างอากาศบริสุทธิ์ ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99% มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง สอดคล้องเป้าหมายความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health and Well-Being) ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมของบุคคล

เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน  (RISC) บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)   มักกะสัน  โดยคุณธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ์  ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณเหว่ยเหวย หวง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน พร้อมด้วย รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย คุณสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า  คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ คุณทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี  นำหอฟอกอากาศระดับเมือง “Fahsai 2” หรือ “ฟ้าใส รุ่นที่2”  ติดตั้งบริเวณสนามหญ้า หน้าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

คุณสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล  กล่าวว่า พื้นที่เขตมักกะสันเป็นจุดหนึ่งที่พบปัญหา PM 2.5  ค่อนข้างมาก  จากสภาพการจราจรที่หนาแน่น และยังเป็นจุดที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ที่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ได้นำหอฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2 มาติดตั้งในพื้นที่ ซึ่งหวังว่าหอฟอกอากาศนี้จะเปรียบเสมือนปอดเพื่อคอยฟอกอากาศให้แก่ประชาชน

คุณธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  ที่ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน   สำหรับติดตั้งหอฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2  ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคนไทย พัฒนาโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) หอฟอกอากาศดังกล่าวพัฒนาขึ้มมาเป็นรุ่นที่ 2 ด้วยเทคโนโลยีหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) มีขนาดความสูงจากฐาน 5.10 เมตร และฐานขนาด 2.40 เมตร  ใช้พลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกันกับระบบพลังงานไฟฟ้าทั่วไป

ทั้งนี้ ออกแบบด้วยการเพิ่มกำลังขนาดของพัดลมขาออก จาก 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ ประมาณเท่ากับ 1 สนามฟุตบอล และจัดวางตำแหน่งพัดลมขาออกป้องกันลมย้อนกลับมาในเครื่อง  (Reversed Air Flow) และออกแบบแผงดักความชื้นบริเวณช่องลมขาออกเพิ่ม เพื่อป้องกันละอองน้ำออกมาพร้อมกับลม เพื่อได้อากาศที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น บริษัทมีความตั้งใจมอบหอฟอกอากาศนี้ให้เป็นของขวัญสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทย

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ฟ้าใส 2 เป็นหอฟอกอากาศระดับเมืองที่พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ออกแบบภายใต้แนวคิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสุขภาวะและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น ซึ่งนอกจากช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์แล้วยังได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ โดยการเติมโอโซน (O3) และเพิ่มการฆ่าเชื้อของอากาศด้วยการผ่านรังสียูวีซี (UVC) เพื่อให้ฆ่าเชื้อโรครวมทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้ถึง 99%