We are CP E-Newsletter ประจำวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566

💚 We are CP E-Newsletter

ติดตามข่าวสารภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

🗓 ประจำวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

💚 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เครือซีพี รวมพลังแฉกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ หวังต้านอาชญากรรมไซเบอร์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เครือซีพี รวมพลังแฉกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ หวังต้านอาชญากรรมไซเบอร์

💚 “ซีพี ตุรเคีย” เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเต็มกำลัง

“ซีพี ตุรเคีย” เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเต็มกำลัง

💚 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก CPF โชว์กระบวนการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชม รง.อาหารสำเร็จรูปหนองจอก CPF โชว์กระบวนการผลิตอาหารมาตรฐานระดับโลก

💚 เครือซีพี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาบุตรเกษตรกร จ.น่าน ส่งเสริมอนาคตเยาวชนช่วยเหลือผู้ปกครอง ในโครงการสบขุ่นโมเดล NEWGEN#1 พลังคนรุ่นใหม่พัฒนาบ้านเกิด

เครือซีพี ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบทุนการศึกษาบุตรเกษตรกร จ.น่าน ส่งเสริมอนาคตเยาวชนช่วยเหลือผู้ปกครอง ในโครงการสบขุ่นโมเดล NEWGEN#1 พลังคนรุ่นใหม่พัฒนาบ้านเกิด

💚 ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง