We are CP E-Newsletter ประจำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2566

💚 We are CP E-Newsletter

ติดตามข่าวสารภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ

🗓 ประจำวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2566

ทหารเกณฑ์ปลดประจำการเตรียมเฮ หลังซีพีจับมือกองทัพบก จัดหางานพร้อมพัฒนาทักษะ สร้างรายได้มั่นคง นำร่อง 13,000 อัตราทั่วประเทศ

ทหารเกณฑ์ปลดประจำการเตรียมเฮ หลังซีพีจับมือกองทัพบก จัดหางานพร้อมพัฒนาทักษะ สร้างรายได้มั่นคง นำร่อง 13,000 อัตราทั่วประเทศ

‘CP Brand’ คว้ารางวัล FINALIST สาขา Food & Snacks จากเวที Thailand Social Awards 2023

‘CP Brand’ คว้ารางวัล FINALIST สาขา Food & Snacks จากเวที Thailand Social Awards 2023

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ จับมือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดสัมมนา “Threat and Prevention for Cybersecurity in 2023”

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ จับมือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดสัมมนา “Threat and Prevention for Cybersecurity in 2023”

โลตัส ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “สร้างสุขวัยเก๋า” พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนความผูกพันของคนทุกวัยภายในครอบครัว

โลตัส ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “สร้างสุขวัยเก๋า” พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนความผูกพันของคนทุกวัยภายในครอบครัว

ซีพี ออลล์ จัดการฝึกซ้อมหนีไฟ ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภา

ซีพี ออลล์ จัดการฝึกซ้อมหนีไฟ ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภา