กลุ่มการค้าฯ/กลุ่มพืชครบวงจรร่วมทำดีบำเพ็ญกุศลพนักงานผู้ล่วงลับ ปีที่ 12

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2562 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมใจบำเพ็ญกุศลให้กับเพื่อนพนักงานผู้ล่วงลับ จำนวน 105คน ตลอด40ปีที่ผ่านมา ซึ่งเคยร่วมงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรจนเป็นที่ประจักษ์ เกิดเป็นความรักความผูกพันที่ได้ระลึกถึงกัน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่12 โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี ได้เมตตาเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคณะสงฆ์รวม 10รูป ณ พระวิหาร

ในโอกาสนี้ CSR SPIRIT จิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพรพจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถูปเจดีย์ กุฏิสงฆ์และห้องน้ำ ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อชำระจิตใจซึ่งได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

Cr:Our Spirits