ชาวซีพีแรมร่วมบำรุงพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานซีพีแรมต่างร่วมใจกันทำบุญ ตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ สาขาลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และสาขาบ่อเงิน จ.ปทุมธานี นำโดยคุณอัศดา อินทรสร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 3 แห่ง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ CPRAM Smart Office บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) อีกทั้งยังได้ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาให้แก่วัดบ่อเงิน, วัดบัวแก้วเกษร และวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เช่นเดียวกับชาวซีพีแรม (ลาดกระบัง) ร่วมทำบุญเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดย คุณธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ร่วมกันถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยสังฆทาน และปัจจัย เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้แก่วัดบึงบัว, วัดทิพพาวาส, วัดลำผักชี, วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และวัดบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนซีพีแรม (ลำพูน)นำโดย คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน รวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดห้วยม้าโก้ง และวัดหนองท่า ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน