ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมยกวัดฯสัญจรวันอาสาฬหบูชา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และรักษาอุโบสถศีล ซีพี ออลล์ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” กว่า 22 ปี เชิญชวนพนักงานซีพี ออลล์และประชาชนย่านสีลมร่วมทำกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันอาสาฬหบูชา โดยคุณปัทมา เอื้ออรรถการ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และรองประธานพุทธปัญญาชมรม นำพนักงาน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

กิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจรในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สวดมนต์ เจริญภาวนา ฟังธรรม ถวายเครื่องไทยธรรมแล้วยังได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะเป็นแสงนำทางในชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสักการะพระหยกขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นสิริมงคลและยังได้เข้าชมภาพจิตกรรมฝาผนัง อายุกว่า 250 ปี รวมไปถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชุมชนขาวมอญ ณ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และชม ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานแห่งการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิด “เพราะ…สาระความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนและตำรา เพราะ…ความสุขสงบไม่ได้มีเพียงในวัดวาอาราม” ที่สอดแทรกความศรัทธา ความรู้ คติธรรม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย ไว้อย่างลงตัว งานนี้จึงอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า