บริษัท เอเชีย เอรา วัน ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ พร้อมด้วยสมาคมพี่น้องพุทธรักษามอบรางวัลแก่เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในโครงการ Makkasan Young Talent 2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัท เอเชีย เอรา วัน ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสมาคมพี่น้องพุทธรักษาจัดกิจกรรมมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตร แก่เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Makkasan Young Talent 2022 ซึ่งมีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 82 คน โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

โครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนของตนเองโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาและมีส่วนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้เปิดให้มีการร่วมระดมทุนจากสมาชิกองค์กรทั้งในบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสมทบทุนมอบของรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่น้อง ๆ เยาวชน