ผู้บริหารเจียไต๋ และฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร FarmInno (Thailand) Service Center ณ สำนักงานเจียไต๋ อ้อมน้อย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร นำทีมผู้บริหารของเจียไต๋ และฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) FarmInno – Thailand เข้าร่วมพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร FarmInno (Thailand) Service Center ณ สำนักงานเจียไต๋ อ้อมน้อย

สำหรับอาคาร FarmInno (Thailand) Service Center สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งของสำนักงาน คลังสินค้า และพื้นที่ซ่อมบำรุงโดรน ให้ทั้งคู่ค้า และลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ทั้งยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อพันธกิจของเจียไต๋ในการคิดค้น เสาะหาเทคโนโลยี และโซลูชั่นทางการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

#เจียไต๋ #ChiaTai #ฟาร์มอินโนไทยแลนด์ #FarmInnoThailand #FarmInnoThailandServiceCenter #เจียไต๋อ้อมน้อย #พิธียกเสาเอกเสาโท