วัตถุดิบราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์ อุปสรรคสำคัญคนเลี้ยงสัตว์

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของ 2563 โดยราคาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองแพงขึ้น 30% จากกิโลกรัมละ 13 บาท เป็นกิโลกรัมละ 18 บาท ส่วนราคาข้าวโพด ณ เดือนกันยายน 2564 ขยับพุ่งสูงถึง 11.50 บาท/กก. อาหารเสริม-วิตามิน-เกลือแร่ที่นำเข้าจากต่างประเทศล้วนมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20-30% เป็นต้นทุนสำคัญของเกษตรกรภาคปศุสัตว์
‘ข้าวโพดไทย’ มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าในหลายประเทศ รัฐยังมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการกำกับดูแล ไม่เพียงการขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์ให้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาไม่ต่ำกว่า 8 บาท/กก. แต่มีการจำกัดเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี 3 : 1 ส่วนด้วย ล้วนทำให้ที่ผ่านมา ราคาข้าวโพดไทยสูงกว่าราคาตลาดโลกเสมอ แม้รัฐจะเพิ่มโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่กลับไม่ยกเลิกมาตรการเดิมที่เคยใช้ เกษตรกรเลี้ยงสัตว์จึงต้องแบกรับภาระราคาข้าวโพดตลอดมา
สำหรับ ‘กากถั่วเหลือง’ เป็นหนึ่งในวัตถุดิบนำเข้าที่ยังต้องเสียภาษีนำเข้า 2% ซึ่งถือเป็นภาระเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่ไม่มีภาษี มีผลต่อเนื่องไปถึงต้นทุนในภาคปศุสัตว์ ดังเช่นที่กำลังปรากฏเป็นปัญหาของผู้เลี้ยงหมู ดังนั้น การช่วยลดต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยการยกเว้น “ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ” จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ของเกษตรกรลดลง
อ่านต่อ>> https://siamrath.co.th/n/311464
Cr. สยามรัฐ