‘Feed innovation Week 2022′ ปีที่ 14 ปลุกพลังนวัตกร สร้างสรรค์ผลงานก้าวสู่ “ครัวโลกแห่งนวัตกรรม”

CPF เปิดโอกาสให้บุคลากรโชว์ความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม งาน ‘Feed innovation Week 2022′ ต่อเนื่องปีที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Feed Business Innovation for Customer Centric” เพื่อสร้างนวัตกรรมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นเวทีคัดเลือกผลงานนวัตกรรมของธุรกิจอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ‘ครัวโลกแห่งนวัตกรรม’
คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF กล่าวว่า บริษัทฯ นำแนวทางการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบด้วย TRIZ ที่ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม และ Kaizen ซึ่งเป็นกลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่นมาพัฒนานวัตกร CPF ทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งอาหารสัตว์ (Feed) เลี้ยงสัตว์ (Farm) และอาหาร (Food) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรและสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวหน้า ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ระบบ IT เพิ่มความเร็วในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน
สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ ได้จัดเวทีแสดงผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นในทุกๆ ปี ในงาน ‘Feed innovation Week 2022′ โดยปีนี้จัดงานในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จ.สระบุรี และถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด ระยะเวลาจัดงาน 1 สัปดาห์เต็ม ในช่วงวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน 3i คือ i1 ผลงานประเภทการปรับปรุงงาน (Improvement), i2 ผลงานประเภทสร้างสิ่งใหม่ (Invention) และ i3 ผลงานประเภทนวัตกรรม (Innovation) ที่เหล่านวัตกรคิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“CPF นำผลงานจากการประกวดนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจโดยตลอด สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นวัตกรรมจึงเป็นอีกพลังขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับคุณค่าของผลงานนวัตกรรมจากฝีมือบุคลากร ทำให้เห็นถึงศักยภาพของตนเอง มองเห็นโอกาสและมีแนวทางแก้ปัญหาที่ดี สู่การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้าและคนในสังคม สะท้อนพลังแห่งความสร้างสรรค์ ที่จะผลักดัน CPF ไปสู่การเป็นผู้นำ “ครัวโลกนวัตกรรม” อย่างแท้จริง” คุณเรวัติ กล่าว
ปีนี้มีผลงานนวัตกรรมที่เข้าร่วมจัดแสดง รวมทั้งสิ้น 134 ผลงาน โดยมอบรางวัลใน 4 หมวด คือ ผู้ทำคะแนน iScore สูงสุด ในปี 2021 ด้านขายและผลิต, โรงงานคะแนน iScore สูงสุด ในปี 2021, ผลงานชนะเลิศ Feed Innovation Awards 2022 และ Thailand Kaizen Awards 2022 ยกระดับผลงานความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และเป็นเวทีคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ของเครือซีพีต่อไป
Cr.PR CPF