Five Star สร้างอาชีพให้พนักงานเกษียณมีรายได้

คุณสุนทร จักษุกรรฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด หรือ ธุรกิจห้าดาว และ พลเรือตรีสุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอุไรรัตน์ ปุญญวัฒน์โสภณ อดีตพนักงานของซีพีเอฟที่เกษียณแล้ว ในโอกาสเปิดร้าน Five Star บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้วยรูปแบบร้านนั่งรับประทานและสั่งกลับบ้าน ที่ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัย อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัยระดับสากล