กิจกรรมจิตอาสาซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา CPF กับจิตอาสาเครือฯ จากทุกภาคส่วน, กรมป่าไไม้ร่วมปฏิบัติภารกิจ “SEED BALL”ปั้นดินให้เป็นป่า เติมปุ๋ยให้ป่า เติมน้ำให้กับดิน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ทางธรรมชาติในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ. ลพบุรี ครั้งที่ 2/2562เพื่อให้ต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกได้เติบโตเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์

Cr:คณะทำงานเขาพระยาเดินธง/CPFสระบุรี