ผู้บริหารซีพีสร้างแรงบันดาลใจนิสิตนักศึกษารับทุนเครือฯ จุดประกายคนรุ่นใหม่ “ตื่นตัว-ไม่หยุดเรียนรู้”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Next Generation Leaders ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ประจำปี 2562 ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ 25 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 262 ทุน โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.นครราชสีมา และโรงงาน CP-Meiji จ.สระบุรี พร้อมทั้งจัดเวิร์คช็อปทักษะการเป็นผู้นำในแต่ละด้าน อาทิ Work life Balance , Communication Skills ตลอดจนกิจกรรม “ส่งต่อความยั่งยืน” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารในเครือฯ และวิทยากรชื่อดังจากภายนอกร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในการนี้ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธาน คณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้บรรยายหัวข้อ Disruptive Technology and Investment ให้กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างคึกคัก โดย ดร.ธีระพลให้แง่คิดแก่นิสิตนักศึกษาว่า โลกอนาคตจะก้าวเข้าสู่ Digital Platform ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องไม่ยึดติดกับการทำงานในรูปแบบเดิมๆ ต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่นับจากนี้ไป ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด “เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ไม่ได้หมายความว่าคนเก่งจะเป็นผู้ชนะเสมอไป แต่คนที่จะอยู่รอด คือคนที่ปรับตัวได้เก่ง และต้องก้าวข้ามกฎกติกาในชีวิตที่คนอื่นเป็นผู้กำหนด”