CPALL ผนึกกำลังกิจการกลุ่ม ฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.อุดรธานี

เป็นเรื่องน่ายินดีที่กิจการเครือซีพีทำธุรกิจควบคู่สังคม ให้โอกาสเยาวชน โดยทรูส่งเสริมอาชีพทำกาแฟน้องออทิสติก ซีพีออลล์ส่งเสริมน้องๆในสถานพินิจฯ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรงค์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และทีมงาน Kudsan Bakery & Bellinee’s ถ่ายทอดความรู้และอธิบายถึงข้อมูลการใช้เครื่องอุปกรณ์ และการเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างถูกต้องมีความคุ้มค่าในการทำกาแฟ ให้กับเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

พ.อ.ต.รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำกาแฟมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเตรียมพร้อมที่จะประกอบอาชีพการทำกาแฟต่อไปโดยเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจการใช้เครื่องอุปกรณ์และวัตถุดิบการทำกาแฟ

โอกาสนี้เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่สถานพินิจจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวขอบคุณ PAT และทีมงาน Kudsan Bakery & Bellinee’s ที่สนับสนุนให้การอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ นำความรู้ ทักษะที่ได้นำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป และยังมีเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ขอให้ทีมงานไปช่วยฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ ให้กับเด็กและเยาวชนเจ้าหน้าทีอีก เนื่องจากยังมีผู้สนใจขอเข้ารับการฝึกอบรมอีกเป็นจำนวนมาก

cr:PR PAT