“ทุนซีพี” หนุนพลังคนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสทางการศึกษา หวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กว่า 41 ปี ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ทุนซีพี) มอบทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาของภาคเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย จากวิสัยทัศน์ที่มองไกลของ ท่านประธานกิตติมศักดิ์จรัญ เจียรวนนท์ และท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ในการสร้างเยาวชนไทยจากรุ่นสู่รุ่นของผู้รับทุนซีพีให้เป็นคน “เก่งและดี” ผ่านการได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงจากการเข้ารับการฝึกงาน และได้มีโอกาสนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง มุ่งปั้น DNA ผู้นำยุคใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยทุนซีพีได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม “รีซา” หรือ รีซาวาตี มูซอ หญิงสาวมุสลิมวัย 21 ปี ชาวจังหวัดนราธิวาส หนึ่งในตัวแทนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินทร์ ที่ได้รับทุนซีพีในครั้งนื้ได้เปิดใจถึงความรู้สึกครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร หากไม่มีทุนซีพี คงไม่มีโอกาสที่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะจะต้องทำงานหาเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายครอบครัว โดยพ่อแมแยกทางกัน ตนอยู่กับน้องชายและคุณยาย

ซึ่งน้องชายไม่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา เพราะจะต้องทำงานหาเลี้ยงคุณยายที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ดูแลสองพี่น้องมาตั้งแต่แรกเกิด การได้รับทุนซีพีทำให้ครอบครัวได้มีรอยยิ้มจากคุณยาย ที่หลานสาวคนเดียวได้เรียนต่อปริญญาตรี จะตั้งใจนำความรู้ที่ได้ทั้งจากการอบรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ในโครงการ New Generation Leaders ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลกจากสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาปรับพัฒนาเพิ่มทักษะในแต่ละด้านของตนเองและอยากจะนำความรู้นี้ไปแชร์ให้กับพี่น้องชาวมุสลิมที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นความฝันที่อยากจะเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้น้องๆมุสลิม อยากเป็นอีกพละกำลังในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ดีขึ้น

“การได้รับทุนซีพีครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้สามารถได้เรียนต่อในสิ่งที่รัก เป็นความหวังเพียงคนเดียวในครอบครัวที่ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องไม่ง่ายที่เด็กผู้หญิงชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดจะได้รับโอกาสในการเรียนและเป็นเสาหลักของคอรบครัว เป็นแรงผลักดันสำคัญให้ตัวเองมุ่งมั่นใช้ทุกเวลาให้มีค่าในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุด”

นอกจากนี้ “น้องโม” จุลลดา คุ้มหวานฉ่ำ สาวรอยยิ้มสดใสนักศึกษาปี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตัวแทนนักศึกษาที่รับทุนซีพีสาวน้อยชาวสมุทรปราการที่พยายามผลักดันตัวเองให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อตามฝันอยากที่จะเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ผ่านการใช้ความสามารถของตน จนเข้ามาเป็น 1 จาก 500 กว่าคนที่สมัครเข้ามาเพื่อคัดเลือกรับทุนฯ รุ่น 41 ได้เล่าด้วยความภูมิใจ ที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากทุนซีพีที่สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ซึ่งหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวและจะต้องดูแลคุณยายซึ่งมีอายุมากโดยไม่ต้องมาเหนื่อยเพื่อส่งเสียตนเอง ซึ่งก่อนได้รับทุนฯ ตนจะต้องหารายได้เสริมระหว่างเรียน

เฉลี่ยหารายได้วันละประมาณ 300 บาทต่อวัน ผ่านการสอนพิเศษและเป็นนางรำรับจ้างตามงานต่าง ๆ มาช่วยทางบ้านอีกแรง การได้รับทุนในครั้งนี้สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น โดยมองว่าทุนซีพีไม่ได้ให้เฉพาะคนที่ไม่มีเงินเรียนต่ออย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถ ต้องแสดงศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่รับการเปลี่ยนแปลงในโลกทุกวันนี้ได้

”ทุนซีพี เป็นการเปิดโลกกว้างในการสร้างประสบการณ์ชีวิตได้เจอคนเก่งๆ ทำให้รู้ตัวตน รู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้นำความรู้และโอกาสที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งและดีเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

หากลองย้อนกลับไปมองความสำเร็จของเด็กทุนซีพีกว่า 4,700 ทุนตลอดระยะเวลา 41 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นทุนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 สร้างคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ดั่งเช่น กมล นัฎสถาพร หรือที่น้อง ๆ เรียก “พี่บิ๊ก” เด็กทุนซีพีรุ่น 35 หนุ่มวิศวกร ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ที่ได้นำความรู้จากการฝึกงานในสถานที่ปฏิบัติจริงช่วงระหว่างได้รับทุนซีพี และนำมาพัฒนานวัตกรรม จดได้สิทธิบัตร 2 ผลงานทีมีคุณภาพคือ ชุดบันไดปลดล็อคเหล็กตะแกรงเครื่องบด และชุดอุปกรณ์ช่วยเกี่ยวจับ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งสิ่งที่เด็กทุนซีพีได้รับนอกเหนือจากเงินทุนการศึกษาคือ การได้รับประสบการณ์การทำงานจากการ “ฝึกทำจริง” โดยได้ไปฝึกงานที่ซีพีเอฟจังหวัดสระบุรี ทำให้รู้จักคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ แก้ปัญหา ซึ่งในส่วนนี้ได้เสริมมาจากได้ไปอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำที่ทางซีพีได้ให้โอกาสเด็กทุนทุกคนให้ได้เสริมทักษะความสามารถของตนเอง เช่น Leadership, Work Life Balance, Digitalization and Innovation ทั้งนี้จากการได้รับโอกาสทำให้ทุกวันนี้สามารถมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ครอบครัวดีขึ้น จากการเป็นเพียงแค่เด็กสวน ทำเกษตรช่วยเหลือแม่เพื่อหารายได้ส่งเสียครอบครัว ได้มาเป็นนักวิศวกร ได้ใช้ศักยภาพในการพัฒนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิต

“โอกาสรับทุนซีพีมีอยู่และเป็นของทุกคน อยู่ที่เราจะมองหรือหาโอกาสนั้นหรือไม่ เมื่อได้โอกาสแล้วจงอย่าหยุดพัฒนาตนเอง และสร้างคุณค่าให้กับตนเองเสมอ ต้องฝึกฝนและยอมรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใช้ศักยภาพของเราในการพัฒนาประเทศให้เต็มที่”

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็น 1 ภารกิจสำคัญภายใต้หลักยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยในปีนี้ซีพีได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 262 คน ทุนละ 30,000 บาท และเป็นปีแรกได้จัดหลักสูตรพิเศษเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนฯ ได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี ในรูปแบบ E-Learning จากโรงเรียนสอนภาษาระดับโลก นอกจากนี้ในปีนี้ซีพีจะมีการประกาศให้ทุนการศึกษาด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ อีกจำนวน 110 ทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา CP E-News