ซีพีเอฟต้อนรับ นศ.PIM เรียนรู้การฟื้นฟูป่าโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

คุณสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ พร้อมด้วย คุณถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ฯ และคณะทำงานซีพีเอฟรักษ์นิเวศฯ ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 32 คน ที่ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้การฟื้นฟูป่า ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

รวมทั้งทำกิจกรรมเดินป่า ฝึกการดำรงชีพในป่าเพื่อเรียนรู้ “ป่าฉลาด พลาดไม่ได้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มสีเขียว ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

คุณสุธีกล่าวว่าโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ได้พัฒนาฟื้นฟูป่าโดยนำแนวคิดการปลูกป่า 4รูปแบบมาผสมผสาน มีการปลูกต้นไม้ การดูแลเสริมสร้างต้นไม้ที่ปลูก รวมทั้งการทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของจิตอาสา ชุมชนเพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโต รวมทั้งการพัฒนาศาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ บริเวณสำหรับการตั้งแค้มป์ ถนนนพื้นที่ ทำให้โครงการสามารถรองรับผู้ที่จะใช้งานได้ราว30-40 คน ฝากเชิญชวนชาวซีพีสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการฯในการทำกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ กิจกรรมการสร้างทีมผ่านกิจกรรมธรรมชาติ การวิ่ง ขี่จักรยานหรือตั้งcamp เป็นต้น

Cr:PR CPF