เครือซีพีจัดอบรม CPR ต่อเนื่องให้พนักงานและชุมชน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตยามฉุกเฉินให้กับเพื่อนพนักงานรวมทั้งชุมชน และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ธุรกิจไก่กระทง ในพื้นที่อำเภอโชคชัย ฟาร์มลูกค้า อสม.และคุณครูอนุบาล ในพื้นที่อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้เครือซีพีมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ ทักษะไปช่วยชีวิตยามฉุกเฉิน