เปิดร้าน กาแฟมวลชน สาขายะลาสร้างอาชีพชุมชน 3 จังหวัด ชายแดนใต้

คุณวรพงศ์ เอื้อสุจริตวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ CPF ภาคใต้พร้อมทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับ CPRetailink เนื่องในโอกาสเปิดร้านกาแฟมวลชนแห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สาขาคุรุยะลา จ. ยะลา โดยเป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของหลักสูตรเถ้าแก่เล็ก สถาบันผู้นำ เครือฯ โดยมีเป้าหมายหลักคือ สร้างผู้ประกอบการชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ลดความขัดแย้ง สร้างสันติสุขในพื้นที่ อันตรงกับหลักการ 3 ประโยชน์ของเครือฯ

Cr:Pisit Pituksubpom