ซี.พี.เวียดนามทำงานสังคมต่อเนื่อง ร่วมจัดงาน “แพทย์เยาวชนปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ อาสาสมัครเพื่อสุขภาพของประชาชน” ปีที่ 10

เมื่อเร็วๆนี้ คุณมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกับ สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม และสมาคมแพทย์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม จัดกิจกรรม “แพทย์เยาวชนปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ อาสาสมัครเพื่อสุขภาพของประชาชน” ปีที่ 10 โดยให้บริการตรวจสุขภาพและจ่ายยาฟรี รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพีให้แก่ประชาชนชาวเวียดนาม จำนวนกว่า 4,000 คน จากทั่วประเทศ รวม 9 จังหวัด ได้แก่ เบ้นแจ, ด่องนาย, บิ่งเฟือก, กอนตูม, หายเยือง, บิ่นหดิน, เว้, เตี่ยน ยาง และ ฮานอย เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและการดูแลรักษาสุขภาพของชาวเวียดนามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

cr:Pr CPF