กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือซีพี จัดงาน “FIT TOWN HALL 2024” ประกาศวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแนวทางการทำงานในปี 2567

FIT กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือ ซีพี จัดงาน “FIT TOWN HALL 2024” ประกาศวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแนวทางการทำงานในปี 2567  ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพื้นฐานแข็งแกร่ง เติบโตรวดเร็ว ยั่งยืน พร้อมยึดหลักความซื่อสัตย์กับลูกค้า และ ค่านิยม 6 ประการของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณ ไพศาล เครือวงศ์วานิช ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวถึงกลยุทธ์หลักของ FIT ในปี 2567 ที่ให้ความสำคัญในการสร้างคนดี คนเก่ง ให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์, ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและระบบตรวจสอบย้อนกลับ ควบคู่กับการผนึกกำลังกับพันธมิตร เครือข่ายคู่ค้า และธุรกิจในเครือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งพม่า เขมร บังคลาเทศ รัสเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย และ มาเลเซีย

   

ที่มา กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์